Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

—-

PREGLED

Sajt Svezapunije.rs funkcioniše kao saradnički ili partnerski (AFFILIATE) program raznih dobavljača iz azijskih zemalja, EU i USA.  Samim tim Svezapunije.rs NE POSEDUJE ni jedan proizvod prikazan na veb sajtu niti na bilo kom drugom mestu vezanom za Svezapunije.rs već funkcioniše samo kao reklamni i posrednički veb sajt za svoje partnere.

Sve narudžbine napravljene na sajtu se prosleđuju našim dobavljačima. Artikli se šalju međunarodnom preporučenom pošiljkom direktno na adresu kupca. Carinu i PDV reguliše carina pri pristizanju pošiljke na adresu kupca na osnovu procenjene vrednosti artikla. Svezapunije.rs nema predstavništvo u vidu butika i slično gde je moguće probati ili lično preuzeti artikle.

Na celom sajtu, termini „mi“ i „naši“ se odnose na Svezapunije.rs . Posetom ili naručivanjem na sajtu Svezapunije.rs prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu.

Ovi Uslovi korišćenja važe za sve korisnike sajta, uključujući, bez ograničenja, korisnike koji su pretraživači, prodavci, kupci, trgovci i / ili kreatori sadržaja.

Molimo vas da pažljivo pročitajte ove Uslove korišćenja pre pristupanja ili korišćenja našeg sajta. Pristupanjem ili korišćenjem bilo kog dela sajta, saglasni ste da prihvatate ove Uslove korišćenje. Ako se ne slažete sa svim odredbama i uslovima ovog ugovora, onda ne možete pristupiti sajtu ili koristiti bilo kakve usluge. Ako se ovi Uslovi korišćenja smatraju ponudom, prihvatanje je izričito ograničeno na ove Uslove korišćenja.

Sve nove stavke ili alati koji se dodaju u trenutnu prodavnicu takođe će biti predmet Uslova korišćenja. Možete pregledati najnoviju verziju Uslova korišćenja u bilo kom trenutku na ovoj stranici. Zadržavamo pravo da ažuriramo, promenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Uslova korišćenja tako što objavljujemo ispravke i / ili promene na našem sajtu. Vaša je odgovornost da redovno proveravate ovu stranicu zbog promene. Nastavakom korišćenja ili pristupanjem sajtu nakon objavljivanja bilo kakvih promena prihvatate sve unete promene.

 

POGLAVLJE 1 – USLOVI SAJTA SVEZAPUNIJE.RS

Prihvatanjem Uslova korišćenja, potvrđujete da ste punoletni i da dajete saglasnost da bilo koji maloletnik o kome se starate koristi ovaj sajt.

Ne smete da koristite naše proizvode za bilo kakvu nezakonitu ili neovlašćenu svrhu niti možete, korišćenjem našeg sajta, kršiti bilo koji zakon (uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone o autorskim pravima).

Ne smete preneti viruse ili bilo koji kod destruktivne prirode.

Nepoštovanjem ili kršenje bilo kog od ovih Uslova rezultiraće trenutnim prekidom pružanja usluga našeg sajta.

 

POGLAVLJE 2 – OPŠTI USLOVI

Svezapunije.rs prihvata obavezu da ispuni sve usluge konsultacije dogovorene u „Narudžbenici“ u skladu sa zahtevima korisnika navedenim u dvostranoj komunikaciji i svojim mogućnostima.

Korisnik prihvata uslov da je ispunjenje usluga moguće tek nakon uplate dogovorene sume u korist računa vlasnika sajta Svezapunije.rs.

Korisnik prihvata uslov da se sve uplate na račun vlasnika i saradnika sajta Svezapunije.rs uplaćuju kao donacije za uslugu konsultacije u kupoprodaji sa inostranim dobavljačima robe izložene na našem sajtu.

Korisnik prihvata uslov da na izraze „Uplata“, „Plaćanje“ i slične izraze koje predstavljaju novčanu razmenu prihvata kao zamenu za izraz donacija u svim dokumentima na sajtu Svezapunije.rs i u formalnim i neformalnim dokumentima, email porukama, SMS porukama, telefonskim razgovorima i facebook porukama koje naš sajt izdaje svojim korisnicima.

Korisnik prihvata uslov da izrazi poput „Prodaja“, „Kupovina“, „Prodavnica“, „Shop“, „Kupi“, „Narudžbina“, „Narudžbenica“, „Porudžbina“, „Uplata“, „Plaćanje“ i slični izrazi koji opisuju kupoprodaju ili robno-novčanu transakciju korišćeni na sajtu ne opisuju delatnost sajta već predstavljaju isključivo olakšavajuće sredstvo tzv. „interfejs“ za korišćenje usluga konsultacije.

Korisnik prihvata uslov da digitalni dokument pod imenom „Narudžbenica“, „Narudžbina“, „Porudžbina“ i slično koji se izdaje korisniku kao rezultat korišćenja sajta, predstavlja standardizovani neformalni konsultantski razgovor između našeg sajta i korisnika u kojoj se nalazi informacija o najmanjoj sumi donacije koja je potrebna da bi se obavila usluga konsultacije.

Korisnik prihvata uslov da sam preuzima sve carinske i PDV troškove za sve artikle koje naručuje koristeći sajt Svezapunije.rs.

Za detalje o vidovima nadoknade u slučaju nezadovoljstva pogledati odeljak „Reklamacije“.

Korisnik prihvata rokove isporuke i oblike nadoknade, u slučaju eventualnih nepredvidivih problema sa pošiljkom, navedene u odeljku „Isporuka“.

Korisnik prihvata da primi k znanju sve informacije sadržane na dokumentu „Najčešća pitanja“ koja dodatno opisuju način rada našeg sajta.

Saglasni ste da nećete reprodukovati, duplirati, kopirati, prodavati, preprodavati ili eksploatisati bilo koji sadržaj našeg sajta, bez izričitog pismenog odobrenja.

 

POGLAVLJE 3 – PROMENA USLUGE I CENE

Cene naših proizvoda mogu se promeniti bez prethodne najave.

 

POGLAVLJE 4 – PROIZVODI ILI USLUGE (relevantnost)

Proizvodi ili usluge dostupni su isključivo preko našeg sajta. Ovi proizvodi ili usluge mogu imati ograničene količine i mogu biti vraćeni ili zamenjeni isključivo u skladu sa našim uslovima Reklamacije.

Trudili smo se da pokažemo što preciznije boje i slike naših proizvoda koji se pojavljuju u prodavnici. Ne možemo garantovati da će ekran vašeg računara prikazati bilo koju boju adekvatno.

Korisnik prihvata uslov da slike artikala na sajtu Svezapunije.rs mogu biti blago subjektivno različiti od artikala koje korisnik dobija na adresu i da ta razlika može biti usled osvetljenja na slici, kvaliteta slike, ugla slikanja, manekenske lutke ili modela prikazanom na slici i slično. Ove razlike obuhvataju i percepciju dimenzija artikala (dužine, širine i slično), tačne nijanse boje, metraijal i drugo. Ukoliko se artikl znatno razlikuje od artikla prikazanog na slici isključujući navedene faktore subjektivne razlike, korisnik ima pravo na oblike nadoknade naznačene u odeljku „Reklamacije„.

Svi opisi proizvoda ili cena proizvoda se mogu promeniti u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Zadržavamo pravo da u svakom trenutku povučemo iz prodaje bilo koji proizvod.

 

POGLAVLJE 5 – INFORMACIJE O NALOGU I NAPLATI

Zadržavamo pravo da ograničimo ili zabranimo porudžbine koje su, po našoj proceni, napravljene od strane dilera, preprodavaca ili distributera.

Saglasni ste da pružite aktuelne, potpune i tačne informacije prilikom kreiranja nalaga ili prilikom poručivanja proizvoda za sve kupovine u našoj prodavnici. Slažete se da odmah ažurirate svoj nalog i druge informacije, uključujući vašu e-adresu i brojeve kreditnih kartica i datume isteka, kako bismo mogli obaviti transakcije i kontaktirati vas po potrebi.

 

POGLAVLJE 6 – OPCIONALNI ALATI

Možemo vam pružiti pristup alatima trećih lica, koje ne nadgledamo i nad kojima nemamo kontrolu niti bilo kakav uticaj.

Svesni ste i slažete se da vam pružamo pristup takvim alatima „onakvim kakvi su“ i „kako su dostupni“ bez ikakvih garancija, zastupanja ili uslova bilo koje vrste i bez ikakvog odobrenja. Nećemo imati nikakvu odgovornost u vezi sa vašim korišćenjem opcionalnih alatki trećih strana ili u vezi sa njima.

Bilo kakva upotreba opcionalnih alata ponuđenih putem sajta je u potpunosti na vašu odgovornost, i sami se morate pobrinuti da razumete i odobravate uslove korišćenja lata koje pružaju relevantni treći provajderi.

Takođe možemo, u budućnosti, ponuditi nove usluge i / ili opcije putem sajta (uključujući nove alate i resurse). Takve nove opcije i / ili usluge takođe će biti predmet ovih Uslova korišćenja.

 

POGLAVLJE 7 – LINKOVI TREĆIH STRANA

Određeni sadržaj, proizvodi i usluge dostupni preko našeg sajta mogu uključivati materijale od trećih strana.

Linkovi nezavisnih proizvođača na ovom sajtu mogu vas usmeriti na sajtove trećih lica koja nisu povezana sa nama. Mi nismo odgovorni za ispitivanje ili procenu sadržaja ili tačnosti i ne garantujemo i nećemo imati nikakvo osiguranje ili odgovornost za bilo koji materijal treće strane ili sajta, ili za bilo koji drugi materijal, proizvode ili usluge trećih strana.

Mi nismo odgovorni za bilo kakvu povredu ili štetu vezanu za kupovinu ili upotrebu roba, usluga, resursa, sadržaja ili bilo koje druge transakcije u vezi sa bilo kojim trećim stranama. Molimo pažljivo pregledajte smernice i prakse treće strane i obavezno ih razumite pre nego što se uključite u bilo koju transakciju. Žalbe, tvrdnje, zabrinutost ili pitanja koja se odnose na proizvode treće strane treba uputiti trećoj strani.

 

POGLAVLJE 8 – KOMENTARI, POVRATNE INFORMACIJE I DRUGI PODNESCI

Ako po našem zahtevu pošaljete određene konkretne podneske (na primer prijave za takmičenja) ili bez našeg zahteva pošaljete kreativne ideje, sugestije, predloge, planove ili druge materijale, bilo online, putem e-pošte, poštom ili na drugi način (zajedno, „komentari“), saglasni ste da u bilo kom trenutku, bez ograničenja, možemo uređivati, kopirati, objavljivati, distribuirati, prevoditi i na drugi način koristiti na bilo kom mediju sve komentare koje nam prosledite. Mi nismo u obavezni (1) da držimo komentare u tajnosti; (2) da platimo kompenzaciju za bilo koji komentar; ili (3) da odgovorimo na bilo koji komentar.

Možemo, ali nemamo nikakvu obavezu, da pratimo, uređujemo ili uklanjamo sadržaj za koji smatramo da je nezakonit, uvredljiv, preteći, klevetnički, pornografski, opscen ili na neki drugi način neprihvatljiv ili krši intelektualnu svojinu bilo koje stranke ili ove Uslove korišćenja.

Slaglasni ste da vaši komentari neće kršiti bilo koje pravo bilo koje treće strane, uključujući autorsko pravo, zaštitni znak, privatnost, ličnost ili drugo lično ili vlasničko pravo. Takođe, saglasni ste da vaši komentari neće sadržati klevetnički ili na drugi način nezakoniti, uvredljivi ili opsceni materijal ili sadržati bilo koji računarski virus ili drugi malver koji bi na bilo koji način uticao na rad sajta Svezapunije.rs ili bilo koje povezane veb stranice. Ne smete koristiti lažnu e-mail adresu, pretvarati se da ste neko drugi ili na bilo koji drugi način dovodite u zabludu nas ili treće strane u vezi sa poreklom bilo kakvih komentara. Vi ste isključivo odgovorni za sve komentare koje ste ostavili i njihovu tačnost. Mi ne preuzima nikakvu odgovornost za komentare koje ste postavili vi ili bilo koja treća strana.

 

POGLAVLJE 9 – LIČNE INFORMACIJE

Lični podaci koje ostavite na našem sajtu uređuje se našom Politikom privatnosti. Pročitajte našu Politiku privatnosti.

 

POGLAVLJE 10 – GREŠKE, NETAČNOSTI I PROPUSTI

Ponekad se na našem sajtu mogu naći informacije koja sadrže tipografske greške, netačnosti ili propuste koji mogu biti povezani sa opisima proizvoda, cenama, promocijama, ponudama, troškovima isporuke proizvoda, vremenom dostave i dostupnošću. Zadržavamo pravo ispravljanja bilo kakvih grešaka, netačnosti ili propusta i promene ili ažuriranja informacija ili otkaza porudžbine ukoliko bilo koja informacija na sajtu ili na bilo kojoj povezanoj veb stranici je netačna.

 

POGLAVLJE 11 – ZABRANE KORIŠĆENJA

Pored drugih zabrana kao što je navedeno u Uslovima korišćenja usluge, zabranjeno je korišćenje sajta ili njegovog sadržaja: (a) za svaku nezakonitu svrhu; (b) za traženje od drugih da izvrše ili učestvuju u bilo kakvim nezakonitim radnjama; (c) za kršenje bilo kojih međunarodnih, saveznih, pokrajinskih ili državnih propisa, pravila, zakona ili lokalnih propisa; (d) za narušavanje ili kršenje naših prava intelektualne svojine ili prava intelektualne svojine drugih; (e) za uznemiravaje, zloupotrebljavanje, vređanje, nanošenje štete, klevete, omalovažavanje, zastrašivanje ili diskriminaciju na osnovu pola, seksualne orijentacije, religije, etničke pripadnosti, rase, starosti, nacionalnog porekla ili invaliditeta; (f) za pružanje lažne ili obmanjujuće informacije; (g) za kačenje ili prenošenje virusa ili bilo koje druge vrste zlonamernog koda koji se ili će moći da se koristiti da se na bilo koji način utiče na funkcionalnost ili rad ovog sajta ili na bilo kojoj povezanoj veb stranici, drugim veb stranicama ili na Internetu; (h) za prikupljanje ili praćenje ličnih podataka drugih; (i) za spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) za svaku opscenu ili nemoralnu svrhu; ili (k) za ometanje ili zaobilaženje sigurnosnih opcija ovog sajta ili bilo koje povezane veb stranice, drugih veb lokacija ili Interneta. Zadržavamo pravo da prekinemo korišćenje naših usluga ili bilo koje povezane veb stranice za kršenje bilo koje zabranjene upotrebe.

 

POGLAVLJE 12 – ODRICANJE OD GARANCIJA; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Slaglasni ste da s vremena na vreme možemo da uklonimo sajt na neodređeno vreme.

Izričito se slažete da je korišćenje našeg sajta, ili nemogućnost korišćenja, na vaš sopstveni rizik. Svi proizvodi i usluge sa našeg sajta su (osim ako je posebno naglašeno) vam dostupni „onako kako su opisani“ i „dok traju zalihe“.

Zbog toga što neke države ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničenje odgovornosti za posledničnu ili slučajnu štetu, u takvim državama naša odgovornost će biti ograničena na maksimalni stepen ograničenja odgovornosti koji je dopušten zakonom.

 

POGLAVLJE 13 – OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Slažete se da ćete osloboditi, odbraniti i zaštititi Svezapunije.rs i našeg osnivača, ogranke, podružnice, partnere, službenike, direktore, agente, izvođače, davaoce licence, pružaoce usluga, podizvođače, dobavljače, pripravnike i zaposlene, od bilo kakvih potraživanja ili zahteva, uključujući i razumne troškove advokata, bilo koje treće osobe proisteklih zbog vašeg kršenja Uslova korišćenja našeg sajta ili jer ste prekršili bilo koji zakon ili pravao treće strane.

 

POGLAVLJE 14 – ISKLJUČIVOSTA

U slučaju da se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nezakonita, poništena ili neizvršiva, takva odredba će ipak biti primenjiva u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, a neizvršiv deo će se smatrati isključenim iz ovih Uslova korišćenja,  i takva odluka neće uticati na važnost i primenjivost drugih preostalih odredbi.

 

POGLAVLJE 15 – RASKID UGOVORA

Dužnosti i obaveze stranaka nastale tokom trajanja ovog ugovora biće na snazi do njegovog raskida.

Ovaj sorazum o Uslovima korišćenja je važeći dokda ne raskinete ili vi ili Svezapunije.rs . U bilo kom trenutku možete da raskinete sporazum o Uslovima korišćenja tako što ćete nas obavestiti da više ne želite da koristite naše usluge ili kada prestanete da koristite našu veb stranicu.

Ukoliko procenimo ili posumnjamo da se ne ponašate u skladu sa ovih Uslovima korišćenja, mi takođe možemo raskinuti ovaj ugovor u bilo koje vreme bez prethodne najave a vi ćete ostati odgovorni za sve iznose do i uključujući datum prestanka ugovora; i / ili povodom toga možemo vam uskratiti pristup našem sajtu (ili bilo kom njegovom delu).

 

POGLAVLJE 16 – POTPUNOST SPORAZUMA

Neuspeh da primenimo ili izvršimo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova korišćenja ne predstavlja odricanje od tog prava ili odredabe.

Ovi Uslovi korišćenja i sva pravila ili procedure koje smo objavili na ovom sajtu ili se odnose na naš sajt predstavljaju celokupni sporazum i razumevanje između vas i nas i regulišu vašu upotrebu našeg sajta, zamenjujući sve prethodne ili istovremene sporazume, komunikacije i predloge, bilo usmeno ili pismeno, između vas i nas (uključujući, bez ograničenja, bilo koje prethodne verzije Uslova korišćenja).

Svaka nejasnoća u tumačenju ovih Uslova korišćenja neće se upotrebiti protiv strane koja ih je sastavila.

 

POGLAVLJE 17 – NADLEŽNO ZAKONODAVSTVO

Ovi Uslovi korišćenja i svi posebni sporazumi na osnovu kojih vam pružamo usluge su usklađeni i tumače se u skladu sa zakonima Republike Srbije.

 

POGLAVLJE 18 – PROMENE USLOVA KORIŠĆENJA

Možete pregledati najnoviju verziju Uslova korišćenja u bilo kom trenutku na ovoj stranici.

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da ažuriramo, promenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Uslova korišćenja tako što objavljujemo ispravke i promene na našem sajtu. Dužni ste da periodično proveravate našu veb stranicu za promene. Nastavak korišćenja ili pristupa našem sajtu ili uslugama nakon objavljivanja bilo kakvih izmena ovih Uslova korišćenja predstavlja prihvatanje tih promena.

 

POGLAVLJE 19 – KONTAKT INFORMACIJE

Pitanja o Uslovima korišćenja možete nam poslati na podrska@svezapunije.rs