Reklamacije

REKLAMACIJE, ZAMENA I NADOKNADA

 

Poštovani kupci,

Obaveštavamo Vas da u slučaju nezadovoljstva nudimo nekoliko različitih načina zamene i nadoknade koje pokriva sajt Svezapunije.rs po Uslovima korišćenja, kao i načine na koje možemo da izađemo u susret korisnicima čiji zahtev za zamenu nije pokriven Uslovima korišćenja  i na taj način možemo da garantujemo da ćete biti zadovoljni.

Zamena po odgovornosti Svezapunije.rs

Kao razlozi reklamacije i zamene koju pokrivamo odmah i bez pogovora dolaze u obzir sledeći:

  • Model, Veličina ili Boja pristiglog artikla se ne podudara sa naručenim artiklom (ne uzimajuću u obzir subjektivne razlike naznačene u Uslovima korišćenja).
  • Deo ili ceo artikl nedostaje (ne računajući narudžbine poslate u više pošiljki).
  • Artikl ima vidnu grešku ili oštećenje.
  • Artikl koji ste naručili nije stigao do Vas u naznačenom roku i nije moguće pratiti pošiljku.
  • Artikl je našom greškom poslat na pogrešnu adresu.

Korisnik prihvata da ima pravo na zamenu ako kontaktira sajt Svezapunije.rs sa zahtevom za zamenu u roku od 14 rada dana od dana pristizanja pošiljke na adresu.

U ovom slučaju status pošiljke na sajtu Pošte Srbije služi kao evidencija o pristizanju pošiljke nakon kojeg korisnik ima 14 radna dana da prijavi zamenu. Ukoliko ne postoji tačan podatak o datumu pristizanja pošiljke (u slučaju da status nije izmenjen pri uručenju, da status označava da je ostavljen izveštaj o pokušanom uručenju i dr.) primenjuje se produženi vanredni rok koji će Svezapunije.rs odrediti u odnosu na poslednji evidentirani status pošiljke.

Zahtev za zamenu mora da sadrži broj narudžbine i obrazloženje. Zahtev mora da sadrži digitalnu fotografiju adresnice pošiljke, kao i digitalnu fotografiju isporučenog artikla na kojoj se jasno vidi greška ili je u pitanju dostava pogrešnog artikla. U slučaju da podnosite žalbu jer pošiljka nije stigla, fotografija nije potrebna.

Pravo na zamenu podrazumeva da korisnik može izabrati artikl u vrednosti prvobitnog artikla (sa poštarinom) iz ponude sajta Svezapunije.rs koji će biti poslat na adresu korisnika kao nadoknada za prvobitni artikl. Svezapunije.rs će novi artikl poslati nakon što korisnik vrati neželjeni artikl na adresu koju će Svezapunije.rs navesti u odgovoru na žalbu putem email-a. Korisnik neželjeni artikl u originalnom stanju i originalnoj ambalaži mora vratiti u roku od 14 dana nakon žalbe. Po isteku roka od 14 dana od dana žalbe, proizvod se više ne može vratiti. Troškove poštarine snosi korisnik, u protivnom će paket biti vraćen pošiljaocu.

Moguće je vratiti samo artikle koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom, pri čemu se mora priložiti i dokaz o kupovini.

Svezapunije.rs ima pravo da odbije zahtev za zamenu ukoliko nije navedeno obrazloženje ili se ono ne podudara sa gore navedenim razlozima.

Ukoliko Svezapunije.rs prihvati zahtev za zamenu, korisnik će biti obavešten putem email poruke.

Po prijemu vraćenog artikla, utvrdiće se da li su ispunjeni razlozi za zamenu. Korisnik odgovara za oštećenje artikla kojie je rezultat neadekvatnog korišćenja. Ukoliko se utvrdi da je nastupilo oštećenje artikla krivicom korisnika, odbiće se zamena artikla ili nadoknada i artikal će mu biti vraćen na njegov trošak.

Korisnik prihvata da su rokovi pristizanja artikla zamene isti kao i za redovno slanje pošiljke opisano u odeljku „Isporuka“.

U slučaju da do žalbe dođe i tokom procesa zamene, ponovo se primenjuju sve procedure, uslovi i rokovi gore istaknuti.

Detaljne uslove pod kojima nudimo zamenu i vrste nadoknade u slučaju da artikl koji ste naručili nije stigao do Vas u naznačenom roku možete pročitati u odeljku „Isporuka“.

Novčana nadoknada

Korisnik prihvata da, ukoliko odbije zamenu ili ponovno slanje, ima pravo da dobije novčanu nadoknadu u visini od ukupnog iznosa uplaćenog u korist računa Svezapunije.rs umanjenog za troškove poštarine i administrativne troškove.

Odbijanjem ovih uslova nadoknade korisnik gubi pravo na nadoknadu.

Nadoknada se korisniku vraća nakon što korisnik vrati neželjeni artikl na adresu koju će Svezapunije.rs navesti u odgovoru na žalbu putem email-a. Korisnik neželjeni artikl u originalnom stanju i originalnoj ambalaži mora vratiti u roku od 14 dana nakon žalbe. Troškove poštarine snosi korisnik, u protivnom će paket biti vraćen pošiljaocu.

Korisnik prihvata da gubi pravo na nadoknadu ukoliko ne prijavi problem sa pošiljkom u roku od 30 radnih dana od datuma slanja pošiljke.

Korisnik prihvata da gubi pravo na nadoknadu ukoliko se ne izjasni o vidu i detaljima nadoknade u roku od 10 dana nakon odobrenja nadoknade od strane Svezapunije.rs.

Korisnik gubi pravo na nadoknadu usled nepoštovanja rokova navedenih u opisu vidova nadoknade u gornjem tekstu.

Korisnik prihvata da gubi pravo na nadoknadu ukoliko ne preuzme svoju pošiljku iz Pošte (u slučaju da redovna dostava nije izvršena od strane Pošte).

Korisnik prihvata da Svezapunije.rs ima pravo da odbije zahtev za nadoknadu ukoliko nisu ispunjeni gore navedeni razlozi za reklamaciju.

Kršenjem bilo kojih od „Uslova korišćenja“ sajta Svezapunije.rs,  korisnik gubi pravo na nadoknadu.

Molimo vas da ne šaljete robu proizvođaču.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na podrska@svezapunije.rs

Zamena po odgovornosti korisnika

Sajt Svezapunije.rs nudi nov jedinstven način nadoknade koji našim korisnicima garantuje da će biti zadovoljni svojom porudžbinom jer će moći da zamene artikl koji im ne odgovara zbog veličine.

Ovaj vid zamene primenjiv je u sledećim slučajevima:

  • Naručili ste veličinu koja Vam ne odgovara i želite da zamenite za drugu veličinu istog modela.

U ovom slučaju možemo Vam ponuditi drugu veličinu istog artikla po nabavnoj cene. Željeni artikl ćete platiti, ali ste u tom slučaju sami odgovorni za prvobitni artikl koji Vam ne odgovara i koji ostaje kod vas.

Podnesite zahtev za zamenu po odgovornosti korisnika, a potom mi ćemo Vam poslati predračun sa najnižom mogućom cenom artikla. Vi ne plaćate poštarinu u ovom slučaju.

Napomena: Radi zaštite od zloupotrebe ovaj vid zamene je moguć samo jedan put za jedan artikl za svakog korisnika. Imajte u vidu da je ovaj vid zamene znak naše dobre volje i da po našim Uslovima korišćenja nismo obavezni da Vam ustupimo ovaj vid zamene, tako da Vas molimo da poštujete naš trud i da ne pokušavate zloupotrebu.