Isporuka

Način, rokovi i troškovi isporuke i  praćenje statusa pošiljke

Sva roba sa sajta Svezapunije.rs šalje se iz azijskih zemalja, EU ili USA na vašu kućnu adresu.

Pošiljke se šalju EMS međunarodnom preporučenom pošiljkom koju redovni poštar Pošte Srbije donosi na Vašu kućnu adresu.

Radi se o redovnoj poštanskoj pošiljci usled smanjenja poštanskih troškova jer robu ne skladištimo u Srbiji već se sve pošiljke naručuju za svakog kupca pojedinačno iz proizvodnih pogona u Aziji (Turska,Kina…), EU i USA usled čega su rokovi duži nego kod poštanskih službi saobraćaja unutar zemlje.

Ukoliko niste kod kuće kada paket stigne, poštar će Vam ostaviti standardno obaveštenje u  poštanskom sandučetu o pristigloj pošiljci sa detaljima o tome gde je možete podići uz važeću ličnu kartu.

Pošiljke šaljemo u Srbiju kao i u inostranstvo.

Rokovi isporuke

Prosečni rokovi isporuke iznose između 15 i 25 radnih dana od uplate. Ne vršimo ekspresnu isporuku!

Na navedene prosečne rokove isporuke (15 do 25 radnih dana iznosi 3 do 5 nedelja) ne dajemo nikakvu garanciju jer mi nemamo načina da utičemo na rad poštanskih službi niti da ubrzamo rokove isporuke na bilo koji drugi način. Rokovi ne uključuju vikende i praznike (1.Maj, Uskrs, Božić, Nova godina itd.), kao ni vreme procesuiranja artikala. Procesuiranje, odnosno priprema artikala za fizičko slanje iznosi prosečno od 2 do 4 dana od uplate (u ređim slučajevima procesuiranje može trajati i do 7 dana, obično kada je u pitanju 2 ili više artikla). Rokovi mogu biti i duži od navedenig usled većih praznika (1.Maj, Uskrs, Božić, Nova godina itd.), vremenskih nepogodna i drugih nepredvidivih okolnosti.

Troškovi isporuke

Dostava artikala u Srbiju je BESPLATNA!

Poštarina je uračunata u cenu artikla. Od aprila 2013. godine, po novom zakonu, pri preuzimanju pošiljke mogući su carinski troškovi i troškovi PDV, za čije je plaćanje odgovoran kupac. Više pročitajte u odeljku „Carina i PDV“.

Praćenje statusa pošiljke

Sve pošiljke imaju broj za praćenje statusa pošiljke tokom roka isporuke putem internacionalnog sistema za praćenje pošiljki.

Praćenje statusa pošiljke omogućuje da imate pregled o tome gde je Vaša pošiljka poslednji put registrovana i kada možete da očekujete pošiljku. Više pročitajte u odeljku „Uputstvo za praćenje pošiljki“.

Korisnik sajta Svezapunije.rs prihvata da je njegova obaveza da prati status svoje pošiljke ukoliko ona ima broj pošiljke i da nas obavesti ukoliko pošiljka nije stigla na svoju destinaciju u naznačenom roku kako bi stekao pravo na zamenu i ponovno slanje. Korisnik prihvata da usled zamene i ponovnog slanja artikala može doći do ponovnih rokova isporuke od 15 do 25 radnih dana (3 do 5 nedelja) od dana slanja pošiljke, kao i produženih rokova isporuke. Ukoliko korisnik odbija čekanje rokova, time odbija pravo na nadoknadu u vidu zamene i ponovnog slanja artikala.

Korisnik prihvata da se „dan slanja“ evidentira na osnovu datuma prvog statusa pošiljke.

Korisnik prihvata da Svezapunije.rs odbija svaku odgovornost za sam čin isporuke artikala i da tu dužnost obavlja redovna međunarodna pošta i Pošta Srbije i da sve eventualne probleme nastale pri činu same dostave rešava sa prethodno navedenim.

Svezapunije.rs ne preuzima odgovornost za pošiljke koje nisu preuzete iz pošte i ne dajemo refundacije na artikle koji su vraćeni dobavljaču usled ne preuzimanja pošiljke!

Neispravan ili nepostojeći broj pošiljke

Korisnik prihvata da je, ukoliko pošiljka ne stigne na svoju destinaciju u roku od maksimalno 30 radnih dana (6 nedelja) od dana slanja pošiljke i status broja za praćenje ne prikazuje nikakav status, u obavezi da nam to prijavi putem prijave kašnjenja u roku od maksimalno 30 radnih dana (6 nedelja) od dana slanja pošiljke. Ukoliko se ustanovi da je broj pošiljke neispravan, korisniku će biti prosleđen ispravan broj pošiljke u roku od najviše 10 radnih dana nakon prijave neispravnog broja.

Korisnik prihvata da u retkim slučajevima prvobitna pošiljka nema broj pošiljke i da u tom slučaju važi vanredni rok isporuke koji može da iznosi između 15 do 25 radnih dana (3 do 5 nedelja) od dana slanja pošiljke.

Ukoliko nakon 30 radnih dana (6 nedelja) nakon dana slanja pošiljke, pošiljka bez broja za praćenje nije pristigla na adresu korisnika, korisnik ima rok od 10 radnih dana (2 nedelje) da prijavi nedostatak pošiljke i u tom slučaju Svezapunije.rs će narudžbinu poslati ponovo sa novim ispravnim brojem pošiljke. Međutim, ako korisnik za tih 30 radnih dana (6 nedelja) od dana slanja pošiljke ne prijavi da pošiljka nije stigla, Svezapunije.rs zadržava pravo da odbije zamenu i ponovno slanje na osnovu isteka roka.

U slučaju da do žalbe dođe i tokom procesa ponovnog slanja, ponovo se primenjuju sve procedure, uslovi i rokovi gore istaknuti.

Dugački rokovi isporuke uz ispravan broj pošiljke

Korisnik prihvata da u slučaju da postoji najmanje jedan status pošiljke, Svezapunije.rs pošiljku smatra urednom. U tom slučaju primenjuje se rok od maksimalno 40 radnih dana (8 nedelja) od dana slanja pošiljke nakon kojih korisnik ima pravo na žalbu i ponovno slanje.

Obrazloženje: pošiljka koja ima minimum jedan ispravan status će u 99% slučaja stići na svoju destinaciju uz moguće veće ili manje zakašnjenje. Ovaj rok služi kao zaštita od nepotrebnih žalbi.

Greške adresnice i izgubljene pošiljke

Korisnik prihvata da, ukoliko se ustanovi da je pošiljka poslata na pogrešnu adresu kao rezlutat greške Svezapunije.rs ili je pošiljka „izgubljena“ tj. ne postoji način da se dođe do informacija o statusu pošiljke, naš sajt će u najkraćem mogućem roku isporučiti isti artikl ponovo sa novim brojem pošiljke. Korisnik prihvata da su rokovi pristizanja artikla u slučaju ponovnog slanja isti kao i za redovno slanje pošiljke.

Ukoliko se ustanovi da je pošiljke poslata na pogrešnu adresu kao rezultat greške kupca, Svezapunije.rs ne preuzima odgovornost za tu pošiljku i korisnik nema pravo na žalbu.

U slučaju da do žalbe dođe i tokom procesa nadoknade izgubljene pošiljke, ponovo se primenjuju sve procedure, uslovi i rokovi gore istaknuti.